Jak czytać i rozumieć wynik badania densytometrycznego?

W jaki sposób określa się gęstość kości?

W badaniu densytometrycznym, niezależnie czy badamy biodro z szyjką kości udowej, czy kręgosłup lędźwiowy, mierzymy gęstość kości w g/cm2 i jest to wartość bezwzględna. Dla potrzeb optymalnej oceny opracowano wskaźniki względne gęstości kości.

Diagnozując osteoporozę gęstość kości (BMD) określa się przy użyciu systemu, który został przyjęty przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Na potrzeby opisu korzysta się z pojęcia odchylenia standardowego SD T-SCORE oraz Z-SCORE. Wartość SD informuje o tym, jak bardzo dany wynik odbiega od ogólnie przyjętej normy.

Czym jest T-SCORE i Z-SCORE?

T-SCORE

to porównanie do szczytowej masy kostnej

Wartość T-SCORE definiuje, jaką część masy kostnej utracił pacjent w stosunku do szczytowej masy kostnej młodych, zdrowych osób w wieku 25-40 lat. Na podstawie tej wartości ocenia się ryzyko złamań.

Z-SCORE

to porównanie do masy kostnej rówieśników

Wartość Z-SCORE porównuje wynik pacjenta z wynikami populacji rówieśników.

Poniższe informacje nie są rozpoznaniem ani interpretacją badania densytometrycznego, a jedynie pomocą w poprawnym odczytaniu i zrozumieniu wyniku. Należy pamiętać o tym, że wyłącznie lekarz może podjąć decyzję odnośnie ostatecznego rozpoznania i ewentualnego leczenia.

 


KLASYFIKACJA

 


WYNIK BADANIA
T-SCORE

 

RYZYKO
ZALECENIA
Norma BMD od +1,0 do -1,0 SD Niskie ryzyko złamania Wskazane dużo ruchu, dieta bogata w wapń oraz suplementacja witaminy D3
Osteopenia BMD od -1,1 do -2,4 SD Średnie ryzyko złamania Zalecana konsultacja lekarska w celu intensywnej profilaktyki osteoporozy
Osteoporoza BMD od -2,5 SD Wysokie ryzyko złamania Wskazane rozpoczęcie leczenia na podstawie decyzji lekarza
Osteoporoza
zaawansowana
BMD od -2,5 SD i jedno złamanie lub więcej Bardzo duże ryzyko złamania Niezbędne podjęcie leczenia w sposób określony przez lekarza

 

Przeczytaj więcej na temat osteoporozy

Jak przeciwdziałać upadkom? Jak ograniczyć złamania kości?

Z pozoru niegroźne upadki są bezpośrednią przyczyną złamań kości u kobiet i mężczyzn po 65 roku życia.

Badanie gęstości kości DXA Wrocław

Profilaktyka osteoporozy. Jak zabezpieczyć się przed chorobą?

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ważny jest ruch na świeżym powietrzu oraz dieta bogata w wapń.