W jaki sposób określa się gęstość kości?

W badaniu densytometrycznym, niezależnie czy badamy biodro z szyjką kości udowej, czy kręgosłup lędźwiowy, mierzymy gęstość kości w g/cm2 i jest to wartość bezwzględna. Dla potrzeb optymalnej oceny opracowano wskaźniki względne gęstości kości.

Diagnozując osteoporozę gęstość kości (BMD) określa się przy użyciu systemu, który został przyjęty przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Na potrzeby opisu korzysta się z pojęcia odchylenia standardowego SD T-SCORE oraz Z-SCORE. Wartość SD informuje o tym, jak bardzo dany wynik odbiega od ogólnie przyjętej normy.

Czym jest T-SCORE i Z-SCORE?

 

T-SCORE to PORÓWNANIE DO SZCZYTOWEJ MASY KOSTNEJ
Z-SCORE to PORÓWNANIE DO MASY KOSTNEJ RÓWNIESNIKÓW
Wartość T-SCORE definiuje, jaką część masy kostnej utracił pacjent w stosunku do szczytowej masy kostnej młodych, zdrowych osób w wieku 25-40 lat. Na podstawie tej wartości ocenia się ryzyko złamań. Wartość Z-SCORE porównuje wynik pacjenta z wynikami populacji rówieśników.

 

KLASYFIKACJA
WYNIK BADANIA T-SCORE
RYZYKO
ZALECENIA
Norma BMD od +1,0 do -1,0 SD Niskie ryzyko złamania Wskazane dużo ruchu, dieta bogata w wapń oraz suplementacja witaminy D3.
Ostopenia BMD od -1,1 do -2,4 SD Średnie ryzyko złamania Zalecana konsultacja lekarska w celu intensywnej profilaktyki osteoporozy.
Osteoporoza BMD od -2,5 SD Wysokie ryzyko złamania Wskazane rozpoczęcie leczenia na podstawie decyzji lekarza.
Osteoporoza zaawansowana BMD od -2,5 SD i jedno złamanie lub więcej Bardzo duże ryzyko złamania Niezbędne podjęcie leczenia
w sposób określony przez lekarza.

 

 

Poniższe informacje nie są rozpoznaniem ani interpretacją badania densytometrycznego, a jedynie pomocą w poprawnym odczytaniu i zrozumieniu wyniku. Należy pamiętać o tym, że wyłącznie lekarz może podjąć decyzję odnośnie ostatecznego rozpoznania i ewentualnego leczenia.