Jak przeciwdziałać upadkom

Upadki są bezpośrednią przyczyną złamania: przedramienia 100% 100% bliższego końca kości udowej (szyjki kości udowej) 90% 90% złamań kręgosłupa 25%...

Profilaktyka osteoporozy

Niezależnie od wyniku badania densytometrycznego, profilaktyka osteoporozy jest bardzo potrzebna. Przy wyniku w normie i w granicach osteopenii, jako forma utrzymania gęstości kości przynajmniej na zastanym poziomie. W przypadku...

Jak czytać i rozumieć wynik badania densytometrycznego?

W jaki sposób określa się gęstość kości? W badaniu densytometrycznym, niezależnie czy badamy biodro z szyjką kości udowej, czy kręgosłup lędźwiowy, mierzymy gęstość kości w g/cm2 i jest to wartość bezwzględna. Dla potrzeb...